Sobota 24 lutego 2024 –  MISJE  PARAFIALNE

18.00 – za + Bogumiłę Barbarę Błanik (popogrzebowa) – od męża       

 

Niedziela 25 lutego 2024 –  II  Niedziela  Wielkiego  PostuMISJE  PARAFIALNE

  8.00 – z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze bł. Boże dla Zbigniewa Sikory (ur.) – od ks. proboszcza

10.30 – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Angeliki (25 ur.)

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

 

Poniedziałek 26 lutego 2024  –  MISJE  PARAFIALNE

  7.30 – za ++ z rodzin Bestwinów i Łabajów oraz Franciszka Pierchałę

18.00 – za ++ chrzestnych Alojzję i Jana Cieplików, Marię i Ferdynanda Sztwiertniów

 

Wtorek 27 lutego 2024 –  MISJE  PARAFIALNE

  7.30 – za + Wandę Marosz-Nogajczyk (popogrzebowa) – od sąsiadów

18.00 – za ++ Annę Morcinek z mężem Janem

             modlitwy na cmentarzu

 

Środa 28 lutego 2024 –  MISJE  PARAFIALNE

  7.30 – za + Bronisławę Kantor (popogrzebowa) – od męża Wojciecha

17.30 – różaniec

18.00 – za ++ Helenę i Bronisława Bartków (r. śm.)

              nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

Czwartek 29 lutego 2024 –  MISJE  PARAFIALNE

  7.30 – za + Halinę Przeczek (popogrzebowa) – od sąsiadów z ul. Kępnej

16.30 – w int. Parafian

             droga krzyżowa dla dzieci

18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

             dla całej rodziny Błaników, Zaleskich i Wiśniewskich

 

Piątek 1 marca 2024 –  MISJE  PARAFIALNE

  7.30 – za ++ Franciszkę i Karola Nowaków, ich rodziców, siostrę Marię z m. Henrykiem, braci Leona i Józefa

17.30 – adoracja Najśw. Sakramentu

18.00 – o błogosławieństwo Boże dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

             droga krzyżowa

 

Sobota 2 marca 2024 –  MISJE  PARAFIALNE

  7.30 – o bł. Boże dla wszystkich członków Żywego Różańca – od IV Róży Różańcowej p. Kseni Raszki

             nabożeństwo I-sobotnie       

18.00 – za ++ Wilhelma, Mariannę i Halinę Parchańskich, Janinę, Józefa i Mieczysława Zamarskich

             modlitwa przy krzyżu misyjnym       

 

Niedziela 3 marca 2024 –  III  Niedziela  Wielkiego  Postu

  8.00 – z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalsze bł. Boże dla Kazimierza (ur. i im.)

10.30 – z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla rodziny Kantorów

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym